lnwshop logo

เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น

เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น
เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 1เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 2เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 3เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 4เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 5เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 6เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 7เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 8เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 9เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 10เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 11เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 12เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 13เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 14เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 15เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 16เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 17เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 18เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 19เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 20เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 21เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 22เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 23เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 24เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 25เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 26เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 27เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 28เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 29เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 30เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 31เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 32เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 33เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เน้นลดริ้วรอยก่อนวัยรอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส หน้าใสไร้สิว ลดรอยแผลเป็น thumbnail 34
หมวดหมู่ รกกวาง+สารสกัดเมล็ดองุ่น+คอลลาเจน
ราคาปกติ 5,430.00 บาท
ลดเหลือ 5,290.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 เม.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

เซตผิวสวยครบสูตร รกกวาง คอลลาเจน สารสกัดเมล็ดองุ่น เซตนี้เน้นลดริ้วรอยก่อนวัย รอบเหี่ยว ใบหน้าโทรม ไม่สดใส และมีรอยสิว รอยแผลเป็น เมื่อทานอาหารเสริมผิวเซตนี้ รกกวางจะช่วยลดริ้วรอยก่อนวัย พร้อมดูแลสุขภาพภายในคุณให้ร่างกายแข็งแรง หลับลึก ผิวไม่โทรม พร้อมกับการฟื้นฟูผิวที่มี ริ้วรอย ล่องลึก จากคอลลาเจน คอลลาเจนจะเข้าไปเสริมผิวคุณให้ริ้วรอยก่อนวัยดูตื้นขึ้น ลดสิว ลดรอยแผลเป็นจากสิว ช่วยเสริมให้คุณมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง เต่งตึงขึ้น ช่วยเติมล่องลึก และช่วยให้ฝ้า กระ จางลง
คืนความอ่อนเยาว์ในเวลาอันรวดเร็ว ยับยั้งการเกิดริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น และเสริมความขาวกระจ่างใส ด้วยสารสกัดเมล็ดองุ่น ที่มีงานวิจัยพบว่า มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยชะลอความแก่ และลดฝ้า กระจุดด่าดำบนใบหน้า ได้เป็นอย่างดีค่ะ มีทั้งแบบแบ่งขายทาน1เดือน และแบบเต็มกระปุก สนใจทักมาสั่งซื้อได้ค่ะ
สั่งซื้อสินค้าได้ที่

Wealthy Health Deer Placental 50,000mg.

รกกวาง

 

ที่สุดของวงการแพทย์จีนมายาวนานเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย

และต้านชรากับรกกวาง "แข็งแรง มีกำลังวังชาไม่เคยแก่"

"รกกวาง" เป็นทางเลือกใหม่ที่อ้างอิงวิถีการแพทย์โบราณของจีนที่ใช้รกกวาง
ในการบำบัดและรักษาโรค 
ทำไม?
เพราะ กวางเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังไม่สิ้นสุด ไม่มีการบ่งบอกถึงความชรา และกุญแจสำคัญของการมีชีวิตชีวาของกวางถูกพบใน"รก"ของมันนั้นเอง Diacylglycerol Pyrophosphate (DGPP) !!
 
ชีวภาพของกวางมีความใกล้เคียงกับมนุษย์สูง
ปลอดภัย เพราะ กวางมีระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง ติดเชื้อน้อยและได้รับการยอมรับมาก
มีพลังต้านอนุมูลอิสระได้ดี
มีเอนไซม์ DGPP ขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนเยาว์
สารอาหารมากมายในรกกวาง
รก กวางอุดมไปด้วย กรดอมิโนต่างๆ วิตามินอี วิตามินบีรวม กรดไฮยาลูโรนิค เลซิติน แร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดงเป็นต้น
 
 
สารอาหารมากมายที่จะมาช่วยในด้านต่างๆของร่างกายพร้อมผิวภาพนอกและภายใน
 
 • ไขมันค่อนข้างต่ำ ไม่อ้วน!!
 • คุณประโยชน์จากรกกวาง
 • ชะลอความแก่ คืนความอ่อนวัย
 • ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใส เนียนละเอียด 
 • กระชับรูขุมขน 
 • ริ้วรอยจางลง
 • สีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ
 • เพิ่มพลังและความต้านทานแก่ร่างกาย
 • ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์
 • ควบคุมความเป็นกรดด่างให้สมดุล
 • หลับได้ลึกและสนิทยิ่งขึ้น
 • ระบบย่อยอาหารดีขึ้น
 •  ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
 • เพิ่มระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
 • เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
 • ลดการปวดประจำเดือน และชะลอการหมดประจำเดือน
 • อกกระชับ ไม่หย่อนคล้อย
 • ลดความดันโลหิต, คลอเรสเตอรอล 
 • ลดเซลลูไลท์
 • ป้องกันโรคหัวใจและมะเร็ง

รกกวาง 
การวิจัยพบว่า รกกวาง มีความสำคัญในการเพิ่มสารที่เรียกว่า S.O.D. ให้ร่างกาย! 
 
 
สาร SOD (super oxide dismutase) คืออะไร 
เป็นสารที่มีประสิทธิภาพที่ที่สุดในกลุ่ม antioxidant 
ต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย 
เพิ่มภูมิคุ้มกัน 
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ดวงตา ข้อต่อ และระบบหมุนเวียนโลหิต 
บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง สดใส 
ลดกระ ฝ้า จุดด่างดำ ผิวหน้ากระจ่างใส 
ลดริ้วรอย และรอยแดง บนใบหน้า
 
 
 
จะบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ของรกกวาง ในการช่วยเพิ่มสาร SOD สารมหัศจรรย์เพื่อผิวสวยและสุขภาพดีนะคะ
 
ขนาด 100 เม็ด 
 
วิธีรับประทาน 
 
รับประทานวันละ 2 เม็ด 
(หรือเช้าและก่อนนอน ครั้งละ 1 เม็ด)
 

********************************************************************

Health essence 55,000mg สกัดจากเมล็ดองุ่นแดงเกรดที่ดีที่สุด โดสสูงสุด เข้มข้นสุดๆ ดึมซึมง่าย เห็นผลไว

healthessencegreapseed ทานได้ทุกวัน
ลดฝ้ากระ ป้องกันการเกิดฝ้ากระ อย่างปลอดภัย
ไม่สะสม สามารถทานได้ต่อเนื่อง 

เมล็ดองุ่นแดง Health essence 55000mg คุ้มสุดๆ
กระปุกละ 100 เม็ด ทานได้นานถึง 3 เดือน

สกัดจากเมล็ดองุ่นแดงเกรดที่ดีที่สุด
Super antioxidant ต้านความแกชราได้ดี
เมล็ดองุ่นแดง Health essence grape seed 
โดสสูงสุด เข้มข้นสุดๆ ดึมซึมง่าย เห็นผลไว


- ผิวหน้ากระจ่างใสอมชมพู มีเลือดฝาด
- ลดรูขุมขน เติมความเนียนให้ผิว
- ช่วยเรื่องฝ้ากระ จุดด่างดำ
- บำรุงการไหลเวียนเลือด และบำรุงหัวใจ
- ลดปัญหาเส้นเลือดขอด
- ต้านความชรา
 healthessence greapeseed 55,000 mg. 

****************************************************************

Ausway Bio-collagen
ออสเวย์ไบโอคอลลาเจน นำเข้าจากออสเตรเลีย

คอ ลลาเจนในรูปแบบซอฟเจลเเตกต่างจากตัวอื่นๆ ตรงที่นอกจากเป็นคอลลาเจนเข้มข้น ยังบวกส่วนผสมของ น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส หรือ Evening Primrose Oil(EPO) เชื่อว่าหลายๆ คนคงคุ้นหูหรือรู้จักกันมาบ้างแล้ว น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสนั้นจัดเป็นอาหารเสริมที่ใช้บำรุงสุขภาพได้ดีชนิดหนึ่ง รวมไปถึงการใช้บำรุงผิวพรรณและลดการเกิดสิว โดยเฉพาะกับสิวอักเสบ และสิวฮอร์โมน ตามด้วยน้ำมันเมล็ดองุ่น (Grape seed oil ) เพิ่มความขาวใส ออร่าเปล่งปลั่ง และยังมีส่วนผสมของนมผึ้ง หรือ Royal jelly อีกด้วย ไม่ธรรมดาจริงๆ นอกจากได้เติมคอลาเจนแล้ว ยังมีตัวช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน สิวไม่มา แถมหน้ายังเรียบเนียนอีกด้วย

ประโยชน์ของการรับประทาน Ausway Bio-collagen

– ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยปรับสมดุลน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อ

– ช่วยลดอาการอักเสบของผิวหนัง

– ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น เนียนเรียบ มีน้ำมีนวล ลดความหมองคล้ำของผิว

– ลดการเกิดสิว สิวอักเสบ สิวฮอร์โมน

– ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผิว เพิ่มความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นให้แก่ผิว

– ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยเติมล่องลึก และช่วยให้ฝ้า กระ จางลง

– คืนความอ่อนเยาว์ในเวลาอันรวดเร็ว ยับยั้งการเกิดริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น ช่วยบำรุงผิว

– ช่วยบำรุงเส้นผม เล็บ เหงือก และรักษาความผิดปกติของเส้นประสาท

– ช่วยในการมองเห็น และลดความอ่อนล้าของสายตาเมื่อทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

ผลที่ได้จากการรับประทาน Ausway Bio-collagen

– ระยะเวลาเห็นผล 30 – 60 วัน

– ริ้วรอยตื้นขึ้น 50%

– ผิวที่หย่อนยานกระชับขึ้น 60%

– ผิวชุ่มชื้นมากขึ้น 45%

– ลดการเกิดสิวอักเสบ จากการเปลี่ยนเเปลงของฮอร์โมน 80%

– เส้นผม กระดูก แข็งแรงและหนาขึ้น มีความสดใสของดวงตามากขึ้น

ขนาด 100 เม็ด

รับประทาน วันละ 1-2 เม็ด อย่างต่อเนื่องจะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นโดยทานก่อนอาหารเช้า และ/หรือ ก่อนนอน

 

 

► คลิ้กลิ้งค์นี้เพื่อสั่งซื้อสินค้า : http://www.grapeseedhealth.com
► คลิ้กลิ้งค์นี้เพื่อส่งข้อความสั่งซื้อสินค้า : https://www.facebook.com/pages/Grapeseedhealth/1379729795652351
(( IN BOX เพจร้านได้เลยค่ะ))
Email: grapeseedhealth@gmail.com
Line ID : grapeseedhealth
https://instagram.com/grapeseedhealth/
ตาม follow กันได้ที่ https://twitter.com/grapeseedhealth
(ทางร้านไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้)
ขอขอบพระคุณ ลูกค้าทุกท่าน ที่มาอุดหนุนและเข้ามาเยี่ยมชมร้านของเรา นะคะ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ขายดี

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก